نفت و پتروشیمی

نفت و پتروشیمی

مجموعه توانمندی­‌هایی که شرکت ماشین­‌سازی ویژه در طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی در حوزه تأمین و توزیع آب، برق و انرژی و آب و فاضلاب و همچنین پروژه‌های توسعه صنعتی در بخش فولاد بعنوان مشارکت و یا پیمانکار کسب نموده است مقدمه­‌ای برای ورود شرکت ماشین‌سازی ویژه به حوزه نفت و پتروشیمی ­گردید. ورود به این حوزه با عملکرد مناسب شرکت ماشین­‌سازی ویژه در طراحی و اجرای پروژه‌ها تثبیت شد.

پروژه‌های مرتبط