خط انتقال آب بن-بروجن

خط انتقال آب بن-بروجن

نیاز شهرستان بروجن ، واقع در استان چهارمحال و بختیاری ،ضرورت وجود یک خط انتقال آب برای تأمین آب مورد نیاز این شهرستان از منابع آب شهرستان بن را نشان می دهد .در نتیجه شرکت ماشین سازی ویژه به عنوان پیمانکار در حال اجرای خط انتقال با این هدف برای شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری می باشد .این خط شامل لوله های فولادی با قطرهای500mm  تا 1300mm  به طول حدود 130kmسایر تأسیسات و مخازن مورد نیاز است .

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: خط انتقال آب بن-بروجن
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
مدت زمان اجرا: 48 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1394/04/01
اشتراک گذاری پروژه: