نیروگاه‌ برق آبی اردل

نیروگاه‌ برق آبی اردل

بسته نیروگاههای آبی اردل شامل نیروگاه های عزیز آباد ، آبسرده و دوپلان به ظرفیت مجموع 19.86 مگاوات و همچنین سدهای انحرافی، حوضچه های تعادل، تونل و سامانه های انتقال آب، پست الکتریکی فشار قوی و خطوط انتقال نیرو واقع در استان چهار محال و بختیاری میباشد.

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: نیروگاه‌ برق آبی اردل
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مدت زمان اجرا: 42 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1392/07/09
اشتراک گذاری پروژه: