تصفیه‌خانه آب بیرجند

تصفیه‌خانه آب بیرجند

 تصفیه آب به میزان 10000متر مکعب در روز برای مصارف شرب با استفاده از روش اسمزمعکوس وکاهش سختی آب با فناوری  Pellet  .

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه آب بیرجند
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
مدت زمان اجرا: 29 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1386/04/28
اشتراک گذاری پروژه: