احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان

احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان

پروژه طرح و ساخت کارخانه 2.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی در مجتمع معدنی سنگان واقع در شهر خواف، استان خراسان رضوی

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1392/12/13
اشتراک گذاری پروژه: