پکیج واحد ASU پتروشیمی گچساران

پکیج واحد ASU پتروشیمی گچساران

طراحی و مهندسی، خرید، ساخت، اجرا، نصب و راه‌اندازی پکیج هوا و ازت (ASU) پتروشیمی گچساران به روش EPC 

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: پکیج واحد ASU پتروشیمی گچساران
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران
مدت زمان اجرا: 15 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1398/07/07
اشتراک گذاری پروژه: