احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه

احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه

اجرای عملیات سیویل، سازه و معماری در احداث کارخانه گندله ‌سازی  به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا:
تاریخ امضای قرارداد: 1398/05/17
اشتراک گذاری پروژه: