تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان

تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان

مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردکان به ظرفیت 10000 مترمکعب در روزتوسط شرکت ماشین‌سازی ویژه در حال اجرا است .این پروژه اولین پروژه ایران به روش بیع متقابل است .شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در قالب یک قراردارد 27 ساله با شرکت آب و فاضلاب یزد این تصفیه‌خانه را در اختیار داشته و پساب تصفیه شده در ادامه این پروژه به مجتمع فولادسازی چادرملو منتقل خواهد شد.

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب اردکان
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1392/12/25
اشتراک گذاری پروژه: