"افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط گلفا"

"افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط گلفا"

اجرای عملیات سیویل، سازه فلزی، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی پروژه توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط 5 و 6 و 7 کنسانتره سنگ آهن گل‌گهر

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: "افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط گلفا"
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا: 12 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1397/07/24
اشتراک گذاری پروژه: