بسته تامین آب پتروشیمی گچساران

بسته تامین آب پتروشیمی گچساران

خرید Water Treatment Unit مربوط به واحد Utility & Offsite پتروشیمی الفین گچساران به روش EPC 

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: بسته تامین آب پتروشیمی گچساران
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران
مدت زمان اجرا: 15 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1396/02/18
اشتراک گذاری پروژه: