احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر و اسمز معکوس پتروشیمی مبین

احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر و اسمز معکوس پتروشیمی مبین

انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان، نصب و راه‌اندازی برای احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر و اسمز معکوس (RO) 

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترا فیلتر و اسمز معکوس پتروشیمی مبین
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین
مدت زمان اجرا: 12 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1395/11/18
اشتراک گذاری پروژه: