تصفیه‌ خانه فاضلاب فولاد چادرملو

تصفیه‌ خانه فاضلاب فولاد چادرملو

کلیه کارهای مربوط به بازنگری طراحی پایه و تفضیلی، احداث ساختمان‌ های فرآیندی، جنبی و محوطه‌ سازی، تهیه و حمل و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال تصفیه‌ خانه فاضلاب چادرملو

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌ خانه فاضلاب فولاد چادرملو
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مدت زمان اجرا: 12 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1395/03/23
اشتراک گذاری پروژه: