احداث تصفیه‌خانه آب سردشت

احداث تصفیه‌خانه آب سردشت

طراحی، مهندسی، تدارکات، اجرا و راه اندازی تصفیه خانه آب شهرهای سردشت و ربط

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث تصفیه‌خانه آب سردشت
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1395/01/23
اشتراک گذاری پروژه: