احداث کارخانه گندله‌‌ سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال سنگان

احداث کارخانه گندله‌‌ سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال سنگان

احداث کارخانه گندله‌‌ سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث کارخانه گندله‌‌ سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال سنگان
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1392/12/13
اشتراک گذاری پروژه: