تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

احداث ساختمان، تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزاردقیق تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب رزن
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: خرداد 89
اشتراک گذاری پروژه: