احداث پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 40 هزار بشکه در روز واقع در عسلویه

احداث پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 40 هزار بشکه در روز واقع در عسلویه

انجام خدمات مهندسی، تامین کالا، مصالح و تجهیزات،بسته بندی و حمل به سایت، انجام کارهای ساخت، احداث نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، انجام آزمایش عملکزدی و تحویل پروژه پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 40 هزار بشکه در روز واقع در عسلویه

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 40 هزار بشکه در روز واقع در عسلویه
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCC
کارفرما: فرزانگان انرژی پارس
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: مرداد 1400
اشتراک گذاری پروژه: