اجرای خط انتقال اصلی آب بن تا بروجن

اجرای خط انتقال اصلی آب بن تا بروجن

اجرای خط انتقال اصلی آب بن تا بروجن (حدفاصل تصفیه‌خانه تا بروجن)

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: اجرای خط انتقال اصلی آب بن تا بروجن
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
مدت زمان اجرا: 48 ماه
تاریخ امضای قرارداد: تیر 94
اشتراک گذاری پروژه: