تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه

تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه

تهیه، ساخت، حمل و نصب و احداث و راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب آشخانه

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1391/04/02
اشتراک گذاری پروژه: