احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو

احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو

احداث و تهیه و نصب تجهیزات خطوط انتقال سد ماملو

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
مدت زمان اجرا: 8 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1391/02/09
اشتراک گذاری پروژه: