فاز دوم طرح توسعه کارخانه دو میلیون تن کنسانتره سیرجان مشارکت FAMG

فاز دوم طرح توسعه کارخانه دو میلیون تن کنسانتره سیرجان مشارکت FAMG

افزایش ظرفیت کارخانه کنسانتره سیرجان از 2 میلیون تن به 4 میلیون تن کنسانتره در سال

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: فاز دوم طرح توسعه کارخانه دو میلیون تن کنسانتره سیرجان مشارکت FAMG
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
مدت زمان اجرا: 23 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1390/12/15
اشتراک گذاری پروژه: