عملیات سیویل احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه

عملیات سیویل احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه

اجرای عملیات سیویل در احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: عملیات سیویل احداث کارخانه گندله‌سازی خرامه
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا: 18 ماه
تاریخ امضای قرارداد: مرداد 98
اشتراک گذاری پروژه: