دستگاه آب‌شیرین‌کن قشم

دستگاه آب‌شیرین‌کن قشم

طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی 2 دستگاه آب شیرین کن هر کدام به ظرفیت 1000 مترمکعب در روز

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: دستگاه آب‌شیرین‌کن قشم
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت آب و برق تأسیسات قشم
مدت زمان اجرا: 3ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1390/02/13
اشتراک گذاری پروژه: