بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط 4 گلگهر

بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط 4 گلگهر

تأمین مصالح و اجرای عملیات سیویل، سازه و معماری پروژه بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط 4 گلگهر

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: بهبود کیفیت محصول کنسانتره خط 4 گلگهر
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا: 18 ماه
تاریخ امضای قرارداد: مهر 98
اشتراک گذاری پروژه: