تصفیه‌خانه آب دهخدا

تصفیه‌خانه آب دهخدا

تهیه و تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی و احداث تصفیه خانه آب کارخانه شکر دهخدا

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه آب دهخدا
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
مدت زمان اجرا: 12 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1389/09/10
اشتراک گذاری پروژه: