افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط 5 و 6 و 7 کنسانتره سنگ آهن گل‌گهر

افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط 5 و 6 و 7 کنسانتره سنگ آهن گل‌گهر

اجرای عملیات سیویل، سازه فلزی، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی پروژه توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط 5 و 6 و 7 کنسانتره سنگ آهن گل گهر

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خطوط 5 و 6 و 7 کنسانتره سنگ آهن گل‌گهر
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: مهر 97
اشتراک گذاری پروژه: