تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

احداث ساختمان و تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه فاضلاب رزن

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب رزن
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1389/03/16
اشتراک گذاری پروژه: