تأسیسات تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه

تأسیسات تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه

طراحی، تهیه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تأسیسات تصفیه لجن تصفیه‌خانه فاضلاب کرمانشاه
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1381/05/19
اشتراک گذاری پروژه: