بسته آب یوتیلیتی پتروشیمی گچساران

بسته آب یوتیلیتی پتروشیمی گچساران

انجام خدمات مهندسی، تامین، ساخت و نصب واحد تصفیه آب طرح الفین پتروشیمی گچساران

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: بسته آب یوتیلیتی پتروشیمی گچساران
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران
مدت زمان اجرا: 27 ماه
تاریخ امضای قرارداد: اردیبهشت 96
اشتراک گذاری پروژه: