پتروشیمی مبین

پتروشیمی مبین

انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان، نصب و راه‌اندازی برای احداث آب‌شیرین‌کن به روش الترافیلتر و اسمزمعکوس (RO) 

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: پتروشیمی مبین
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین
مدت زمان اجرا: 12 ماه
تاریخ امضای قرارداد: بهمن 95
اشتراک گذاری پروژه: