تصفیه‌خانه فاضلاب فولاد چادرملو

تصفیه‌خانه فاضلاب فولاد چادرملو

کلیه کارهای مربوط به بازنگری طراحی پایه و تفضیلی، احداث ساختمان‌های فرآیندی، جنبی و محوطه‌سازی، تهیه و حمل و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال تصفیه‌خانه فاضلاب چادرملو

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب فولاد چادرملو
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مدت زمان اجرا: 18 ماه
تاریخ امضای قرارداد: خرداد 95
اشتراک گذاری پروژه: