احداث تصفیه‌خانه آب شهر سردشت

احداث تصفیه‌خانه آب شهر سردشت

طراحی، مهندسی، تدارکات، اجرا و راه‌اندازی تصفیه‌خانه آب شهرهای سردشت و ربط

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث تصفیه‌خانه آب شهر سردشت
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: فروردین 95
اشتراک گذاری پروژه: