کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 2 میلیون تن در سال

کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 2 میلیون تن در سال

کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 2 میلیون تن در سال (خط 3 گل گهر سیرجان)

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 2 میلیون تن در سال
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت سنگ آهن گهر زمین
مدت زمان اجرا: 30 ماه
تاریخ امضای قرارداد: آذر 93
اشتراک گذاری پروژه: