تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد

خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب وراه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: EPC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان البرز
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1390/04/21
اشتراک گذاری پروژه: