تصفیه‌خانه فاضلاب همدان

تصفیه‌خانه فاضلاب همدان

خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی برای عملیات باقیمانده کارهای ساختمانی و تجهیزاتی تصفیه‌خانه فاضلاب همدان

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب همدان
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان همدان
مدت زمان اجرا: 30 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1390/04/23
اشتراک گذاری پروژه: