کارخانه کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه

کارخانه کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه

طرح و احداث خط تولید 2/5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن سنگان

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: کارخانه کنسانتره سنگ آهن فولاد شرق کاوه
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت فولاد شرق کاوه
مدت زمان اجرا: 28 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1392/02/02
اشتراک گذاری پروژه: