احداث کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال

احداث کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال

احداث کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال با مشارکت شرکت‌های فکور صنعت و آسفالت طوس

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: احداث کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: EPCF
کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: اسفند 92
اشتراک گذاری پروژه: