'احداث خط سوم کنسانتره گهر زمین

'احداث خط سوم کنسانتره گهر زمین

کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت 2 میلیون تن در سال

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: 'احداث خط سوم کنسانتره گهر زمین
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت سنگ آهن گهرزمین
مدت زمان اجرا: 18 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1397/07/24
اشتراک گذاری پروژه: