بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن فم سنگان

رئیس بنیاد مستضعفان جناب آقای فتاح از پروژه در دی ماه 1398 از  کارخانه کنسانتره سنگ آهن فم سنگان بازدید کردند.