بهره برداری پروژه تصفیه خانه آب شرب سقز

پروژه تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهرستان سقز واقع در کیلومتر 3 جاده بانه به ظرفیت 34560 متر مکعب در شبانه روز در تاریخ 99/11/12 توسط ریاست محترم جمهور کشور جناب آقای دکتر روحانی به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردید.

فرآیند این تصفیه خانه  به روش متعارف با پیش تصفیه فیزیکی ،گند زدایی،انعقاد و زلال سازی و صاف سازی میباشد و واحدهای اصلی آن شامل صافی روی خط ،اندازه گیری جریان ورودی، شیر کنترل،زلال ساز،صاف سازی،چاله های ورودی مخزن ذخیره آب پاک، مخزن ذخیره 10000متر مکعبی ،اندازه گیری جریان خروجی،حوضچه بازیافت،تغلیظ ثقلی لجن،آبگیری مکانیکی لجن ،اداری و بهره برداری،ساختمان شیمیایی،مخزن ذخیره کلروفریک،ساختمان کلرزنی،برق و دیزل وتعمیرگاه و انبار است.