تأمین کنندگان

"به عنوان یک پیمانکار پیش‌رو، شرکت ماشین‌سازی ویژه با بسیاری از تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی همکاری می‌کند. از آنجایی‌که حجم اعظمی از ارزش کسب شده شرکت مربوط مواد، محصولات و خدمات تأمین شده از تأمین‌کنندگان است، باور قوی داریم که تأمین‌کنندگان نقش مهمی در سودآوری و همچنین رضایت مشتریان ما دارند. رابطه ما با تأمین‌کنندگان صادقانه، اخلاق، بر اساس برترین اصول و تجربیات تامین و با تمرکز بر احترام متقابل و یک تجارت برد-برد و سودآور برای طرفین خواهد بود. شرکت ماشین‌سازی ویژه خواسته روبه رو را به عنوان مشخصات تأمین کنندگانش تعیین نموده است: - کیفیت: پذیرش خواسته‌های کیفی مشتری در هر زمان - تحویل: برآورده‌سازی محصول تعریف شده در زمان مقرر - هزینه: قیمت‌گذاری که منجر به حاشیه سود معقول با هزینه نهایی حداقل باشد. عملکرد پیوسته در سه حوزه یاد شده به شرکت و تأمین‌کنندگانش کمک می‌کند تا به برطرف‌کردن تقاضای مشتریان، هرچند چالش برانگیز، ادامه دهند. شرکت ماشین‌سازی ویژه ارزش داشتن تأمین‌کنندگانی که به تأمین کالا در زمان مقرر متعهدند را درک می‌کند. برای معرفی شرکت خود و حیطه‌های خدمت‌رسانی آن، لطفا فرم اطلاعات تأمین‌کنندگان ما را پر کنید."

فرم اطلاعت تأمین کنندگان